Personvern tar vi på alvor 🍪 Vi bruker cookier for å gjøre din brukeropplevelse best mulig. Les mer her

TelMe
Geografisk brukergrensesnitt mot Telemator

TelMe utgjør sammen med Telemator et komplett dokumentasjonsverktøy for fiber- og bredbåndsnett. Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt minimaliserer opplæringstiden.

Hvordan fungerer det?

TelMe er et geografisk brukergrensesnitt mot Telemator som forenkler dokumentasjon av utendørs fibernett. Tegn traséer og skjøtebokser rett inn i kartet og fyll opp med rør og kabler, før disse termineres og skjøtes i Telemator.

TelMe har følgende hovedfunksjoner:

  • Effektiviserer og forenkler registrering av punkter, traséer og kabler.
  • Geografisk kobling fra punkter, kabler, traséer og utstyr i Telemator.
  • Direkte og oversiktlig tilgang til Telematordata direkte i kartet.
  • "Gå til"-funksjoner mellom Telemator, TelMe og Nettdiagram.

TelMe bygger på MapInfo som er et kraftig verktøy for GIS-analyse.

Mer om produktet

Vis i kart – Vis i Telemator

TelMe lar deg navigere direkte til Telemator fra traséer og punkter i kartet. "Vis i kart"-funksjonen til Telemator tar deg direkte til aktuell posisjon i kartet.

Formatstøtte

TelMe leser mange kartformater (f.eks. SOSI, KOF, OLEX, Shape, BMP, TIFF og JPG), samt innskannede kart og tegninger. Importerte trasédata kan enkelt omgjøres til traséer og punkter i Telemator/TelMe.

Databasestøtte

Telemator benytter som standard en en filbasert SQLite3 database. Både Telemator og TelMe data kan legges over på en SQL server dersom flere skal arbeide på dataene samtidig.

Vis ledig kapasitet

Fra Telemator kan man gjøre en rekke spørringer der resultatet fra spørringen kan presenteres i kartet. Eksempler på dette er vis ledige rør og vis ledige fiber.

Kartserver.no

Data fra TelMe og Telemator kan enkelt tilgjengeliggjøres på Kartserver.no der dokumentasjonen blir presentert på en effektiv og intuitiv måte.

Operativsystemer

Programmet kan installeres på Windows 7,8 og 10 samt på Windows Server 2012R2/2016/2019.