Personvern tar vi på alvor 🍪 Vi bruker cookier for å gjøre din brukeropplevelse best mulig. Les mer her

Kurs

Kurs utsatt grunndig COVID-19

I forbindelse med COVID-19 pandemien avlyses høstens standardkurs i Oslo og alle bedriftsinterne kurs ute i bedriftene. Vi skal ta en ny vurdering på slutten av året når det gjelder standardkurs i Oslo for mars 2021.

Vi har en mulighet å holde nettkurs i TelMe17 og TelMePlan17 istedenfor av bedriftsinternt kurs, enten som jobbtrening for 1 person eller nettkurs på inntil 6 personer.

Deltakerne må ha med bærbar PC. (NB: Det er en fordel å ha med ekstern mus). Du må kunne logge deg på uten nettverk hvis det er en PC du har lånt. Du må også ha rettigheter for å installere programvare på den.

NB: MapInfo 17 kommer å bli brukt i alle TelMe og TelMePlan kurs

Pris per deltaker

4 200 kr


Kursplan
TelMe17
Grunnkurs
11. mars 2020
09:00-15:30
Telemator
Grunnkurs – utendørs fibernett
12. mars 2020
09:00-15:30
TelMePlan17
Grunnkurs
13. mars 2020
09:00-15:30

Bedriftsinternt kurs

Opplæring hos deg

Micado AS tilbyr bedriftsintern opplæring ute hos kundene, enten som jobbtrening for 1 person, eller kurs for inntil 6 personer.

Vi holder kurs i registrering av fibernett ved hjelp av TelMe, og planlegging av FTTH fibernett med hjelp av TelMePlan.

Kunden må stille med:

 • Pc med ekstern mus til hver deltaker.
 • Kurslokale med prosjektor.
 • Eventuell lunsj for deltakerne.


Priser
Bedriftsinternt kurs (hel dag)
1-6 deltakere. I tillegg kommer reise og opphold for kursleder iht. Statens regulativ.
9500 kr
Bedriftsinternt kurs (halv dag)
1-6 deltakere. I tillegg kommer reise og opphold for kursleder iht. Statens regulativ.
5500 kr

Mer om kursene

Kurs for deg som vil lære å planlegge og bygge Fiber To The Home (FTTH) nett

Introduksjon
 • Gjennomgang av MapInfo 17 basisfunksjoner
 • Introduksjon av TelMePlan
Opprette plan
 • Tegne inn kabler og koblingsbokser i kartet
 • Lage ny plan og bygge et lite nett
 • Tegne inn rør og traséer
Redigere plan
 • Endre tegnstiler på kartsymboler
 • Redigere/slette nettdata
Generere dokumentasjon
 • Lage materialliste
 • Lage skjematikk fra node og optimalisere fiberfordeling
 • Redigere fiberfordeling, adresser og boks-IDer i skjematikken
 • Utskrift av kart i målestokk
 • Filer og kataloger

TelMe

Kurs for deg som vil lære å lage geografisk dokumentasjon av fibernett, og bruke TelMe til å dokumentere i Telemator

Introduksjon
 • Gjennomgang av MapInfo 17 basisfunksjoner
 • Gjennomgang av datamodell og registreringsprinsipper
Registrering av data
 • Registrere punkt
 • Registrere trasé
 • Registrere rør i traséer
 • Registrere kabel i traséer
 • Slette punkter og traséer
Nyttig funksjonalitet
 • Lage mal for punkt, trasé og kabel
 • Importere SOSI-data
 • Punktkort og termineringslister
 • Endre tegnstiler på kartsymboler
 • Utskrift av kart i målestokk

TelMePlan - videregående

Kurs for deg som har brukt TelMePlan en stund, og ønsker å lære mer om mulighetene i dette programmet. Kurset tar spesiellt for seg planlegging med Rørpakker og Multirør.

Multirør funksjoner
 • Rørpakker
 • Trasesnitt
 • Registrere rør-ender
 • Topologi trasenettet
 • Klippe rør
MapInfo funksjoner
 • MapInfo 17 basisfunksjoner
 • Lagkontrollen
 • F2, F3 og Shift+F4
 • Legge til et WMS kart
 • Brukerdefinerte knapper
Videregående funksjonalitet
 • Riktig bruk av Plan_Kladd, Plan_Linje, Plan_Trasé, Plan_Stolper og Plan_Punkt
 • Utveksling/overføring/versjoner av TelMePlan planer
 • Importere kundedata (BB_Kunder)
 • SOSI import/eksport
 • Lag/åpne sikkerhetskopi av Plan
 • Kobling til bilder tatt med GPS kamera
 • Endre typer
 • Utskrift
 • Bolignummer
 • PON

Telemator - grunnkurs

Dette er kurset for deg som vil lære å dokumenter fiber eller transmisjonsnett i Telemator

Registrering av data
 • Registrering av punkter (siter, kummer, skap og kundetermineringer)
 • Registrering av traséer med rør
 • Registrering av kabler og legge de i rør i traséer
 • Registrering av kveiler
 • Registrering av utstyr (manuelt og fra mal)
 • Registrering av linjer (samband, forbindelser)
 • Registrering av kunder og knytte linjer til de
Skjematikk og ruting
 • Skjematikk av registrerte traséer
 • Skjematikk av registrert kabelnett
 • Finterminering av kabler i panel (ODFer)
 • Skjøting av fibre
 • Rute linjer gjennom kablene (automatisert og manuelt)
 • Rute linjer på porter på utstyr
 • Forenklet drift av nettet
Tips og triks
 • Fargekoding av kabler og innleide linjer
 • Nyttige utskrifter (vedlegg til arbeidsordre)
 • Låsing, plassering, forsendelse (CD og e-post) og backup av databasen
 • Tips for navnsetting av komponenter
 • Import og eksport av informasjon

Telemator - viderekommende kurs

Kurs for deg som har brukt Telemator en stund, men ønsker å lære mer om mulighetene som ligger i dette programmet

Forenklet drift og ruting
 • Automatisert ruting - nye muligheter
 • Forenklet ruting
 • Forenklet drift - muligheter for FTH og PON registrering (Passivt optisk nett)
Skjematikk og diagrammer
 • Bruk av skjematiske utskrifter for rør, fiber og blåseplan
 • Nettdiagram: Forenklingsmuligheter
 • Overvåking av flaskehalser i nettet
Annet
 • Fin- og mendefinterminering (videregående bruk)
 • Relevante utskrifter
 • Muligheter for sjekking av kvaliteten på registreringen
 • Sende oss gjerne en epost om det er noe spesielt du ønsker at vi skal gå igjennom