Personvern tar vi på alvor 🍪 Vi bruker cookier for å gjøre din brukeropplevelse best mulig. Les mer her

Kartserver.no
TelMe- og Telematordata rett i nettleseren

Med Kartserver.no kan alle som trenger tilgang til nettdokumentasjonen enkelt finne akkurat den informasjonen de ønsker.

Hvordan fungerer det?

Kartserver er en nettbasert løsning (skytjenetse) som gir et fritt antall brukere tilgang til nettdokumentasjon fra TelMePlan eller TelMe og Telemator.

  • Kartserver.no kjører i standard nettlesere, og er så enkel og intuitiv at opplæring er unødvendig.
  • I Kartserver.no for TelMe vil "Vis Telematordata"-funksjonen gi deg fullstendig oversikt over elementer i nettet.
  • Kartserver.no for TelMePlan viser fiberfordeling og lar entreprenører registere hvordan skjøtene er utført.
  • Netteier får tilgang til et administratorpanel. Her deler man blant annet ut tidsavgrensede tilganger til kart eller ulike planer.

Kartserver er bygget på MapServer 7 og OpenLayers 6.

Mer om produktet

Søk

Søkeverktøyet lar deg enkelt søke opp adresser eller nett-elementer. Man kan også søke i egne kartlag, f.eks. kundelister. Resultatet fra et søk blir vist i en liste, med "vis i kart" for hvert element.

Bilder og dokumenter

Alle bilder og dokumenter som er lagt inn i TelMe, Telemator eller TelMePlan er tilgjengelige på Kartserver.no. Dette er ofte nyttig tilleggsdokumentasjon for en som skal ut å gjøre noe i nettet.

Tegneverktøy

Hver bruker kan tegne punkter, linjer, polygoner og tekst i kartet. I Kartserver.no for TelMe lagres tegningene i brukerens tegningsarkiv, og kan deles med andre dersom det er ønskelig. Planer vil få et felles tegnelag som alle ser.

Tilbakemeldinger

Om man gjør endringer i nettet, eller finner feil i nett-dokumentasjonen, kan man sende en tilbakemelding. Har man tegnet en skisse i kartet, vil denne komme med i tilbakemeldingen. Tilbakemeldingene kan også inneholde bilder, noe som er svært lett å laste opp fra mobile enheter.

Sikkerhet

Kartserver.no har en rekke konfigurasjonsmuligheter slik at man kan skreddersy sine kartvisninger til ønsket funksjonalitet- og innsynsnivå. Serverparken vår står i en fjellhall, og er beskyttet av en sikker brannmur.

Redigerbare skapkort

Skjøtekort fra TelMePlan kan eksporteres til Kartserver.no, og blir da linket mot Google regneark. Disse regnearkene fylles forløpende ut av de som er ute å skjøter fiber, slik at det blir mindre sjanse for feil i sluttdokumentasjonen.

Tilpasset for nettbrett

Kartserver.no er tilpasset nettbrett og mobile enheter. Applikasjonen er integrert mot enhetens kamera og lar deg enkelt laste opp bilder som du tar når du er ute i felt.

Nettlesere

Kartserver.no fungerer i Google Chrome, Firefox, Safari og Edge. Vi anbefaler Google Chrome.

Administratorpanel

I administratorpanelet kan du administrere brukerkontoer og hvilke kartoppsett eller planer hver bruker skal ha tilgang til. Her kan du også lese og behandle alle tilbakemeldinger fra brukerne.

Priser
Alle priser eksklusive mva.

Kartserver.no for TelMe og Telemator

5 000 kr
Oppstartsavgift
5 000 kr
Månedlig avgift
3 500 kr
Tillegg for storbruker (per måned)
1 500 kr
Tillegg for ekstra kartoppsett
(per kart/per måned)

Hva inngår i prisene?

Oppstartsavgift dekker arbeidet med å konfigurere en av våre servere slik at dine TelMe- og Telemator-data mottas og blir tilgjengelig for din brukerkonto. For å kunne ta i bruk Kartserver.no må man ha minst én aktiv TelMe og Telemator lisens.

Månedlig avgift dekker et fritt antall brukere på systemet. Du får selv tilgang til å administrere brukerkontoer.

Tillegg for storbruker gjelder hvis det er mer enn 40.000 kartoppslag per måned. Deretter kommer et tillegg per 50.000 kartoppslag. Du vil bli varslet når disse grensene overskrides.

Tillegg for ekstra kartoppsett: Du kan ha flere kartoppsett som skreddersys til ønsket funksjonalitet- og innsynsnivå. Hver bruker tildeles ett eller flere oppsett.

Kartserver.no for TelMePlan

5 000 kr
Oppstartavgift (for inntil 100 samtidige planer)
2 500 kr
Månedlig avgift (minimum per måned)

Hva inngår i prisene?

Oppstartavgift dekker arbeidet med å konfigurere en av våre servere slik at dine data fra TelMePlan mottas og blir tilgjengelig for din brukerkonto. Det kreves at du har minst en TelMePlan lisens med løpende vedlikeholdsavtale.

Månedlig avgift: Det faktureres kr 1.000,- per måned for hver aktiv plan. Med aktiv plan menes en plan som har mer enn 500 kartoppslag i en måned, og mer enn 25 kartoppslag i mer enn 3 dager i en måned. Minimum kr 2.500 per måned.