TelMePlan17
Videoguider

Kom i gang
TelMe Plan Hjelpesystem
 • 1. TelMe Plan hjelpesystem
 • 2. TelMe Plan hjelpeviodeoer
 • 3. F1 link til TelMe Plan netthjelp
Oppdatere tegnstiler
 • 1. Oppdater tegnstil
 • 2. Oppdater
 • 3. Legge til tegnstil
 • 4. Ny punkt type
Lag nytt planområde
Måle i kartet
Panorere
 • 1. Panorere
Zoome i kartet
 • 1. Zoome i kartet
 • 2. Zoome med utsnitt
 • 3. Bruke tastaturet for å zoome
Velge flere kartobjekter
 • 1. Velge flere kartobjekter
 • 2. Velge et kartyobjekt, Selectpilen
 • 3. Rektangle Select
 • 4. Polygon Select
 • 5. Boundary Select
Standard navnsetting på kartlag