Personvern tar vi på alvor 🍪 Vi bruker cookier for å gjøre din brukeropplevelse best mulig. Les mer her

TelMePlan
Videoguider

Kom i gang
TelMe Plan Hjelpesystem
 • TelMe Plan Hjelpesystem
 • Hjelpen i programmet
 • Netthelpen
Lagkontrollen
 • Lagkontrollen
 • Flytte kartlag
 • Synlig/ikke synlig kartlag
 • Rosa markering
 • Sette kartlag redigerbart
 • Sette kartlag valgbart
 • Skrive ut en label ved kartlag
 • Endre label
 • Innstillinger under Labelknappen
 • Display
 • Zoomområde
Oppdatere tegnstiler
 • Oppdater tegnstiler
 • Velg tabell
Lage nytt planområde
Måle i kartet
Panorere
Zoome i kartet
Velge flere kartobjekter
 • Velge flere kartobjekter
 • Selectpilen
 • Marque select
 • Tips!
 • Polygon select
Standard navnsetting på kartlag
 • Standard navnsetting på kartlag
Import/Eksport
Utveksle planer
 • Utveksling av plan
 • Lag sikkerhetskopi
 • Lag ny tom plan
 • Lag nytt planområde
SOSI eksport
SOSI import
Hotlink til bilde eller fil
 • Hotlink til bilde eller fil
 • Åpne hotlink i kartet
 • Slette hotlink
Importere kundeliste
 • 1. Importere kundedata.
Kopiere datautvalg til Excel
 • Kopiere datautvalg til Excel
 • Vise kartlag i tabellform, F2
 • Kopiere data over til Excel
 • Få med overskrifter
Eksporter tabell eller utvalg med koordinater i TelM Plan
 • Eksportere data med koordinater
Innstillinger
Standard konfigurasjon
 • Standard konfigurasjon
 • Standard fiberkonfigurasjon
 • Standard Nexans Fiber konfigurasjon
 • Opprett Merknad og tileggsfelt
Opprett prisliste
WMS tjeneste
 • 1. Legge til et WMS kart
 • 2. Legge in URL
 • 3. Velge kartprojeksjon
 • 4. Current mapper
 • 5. Tabell navn
 • 6. Sette zoomområde på kartlaget
 • 7. Lagre oppsettet
Kravspesifikasjon
 • 1. Kravspesisfikasjon for bruk av Telme Plan
 • 2. SOSI import
 • 3. Planlagte kabler
Legg til Logo i tittelfelt
 • Legg til Logo i tittelfelt
Velge språk i TelMe Plan
 • Valg av språk
 • 3 språk at velge blandt. Norsk, Svenk og Engelsk
 • MapInfo er gjennomgående på Engelsk
 • Restarte TelMe plan
Verktøy
Lage mange abbonentkabler utfra punkt
 • Lage mange abbonentkabler
 • Ctrl+M
Editere punkt med linjer
 • Editere punkt med tilknyttede linjer
 • Klikke i kartet etter flytting
 • Ikke vis dialogboksen igjen
Oppdater lengder
 • Oppdater lengder
Endre kabeltype
 • Endre kabeltype
 • Velg kabeltype du skal endre
 • Vis kabler i kartet
 • Velg ny kabeltype
Slå sammem valgte linjer
 • Slå sammem valgte linjer
Lage rør av kabler av gitt type
 • Lage rør av kabler av gitt type
 • Velg kabeltype
 • Velg rørtype
Rediger Enumeratorverdier
Søkefunksjonen
 • Søkefunksjonen
 • Endre søkesymbol
 • Respecify
Hurtigtaster
 • Hurtigtaster
 • Esc
 • Loddrett strek tasten
 • Endre hustigtaster
 • Aktivere endring
Merkelapp på linje
 • Merkelapp på linje
Rapporter
 • Rapporter
 • Oppsumeringsrapport
 • Detaljert rapport
 • Finn manglende Nexans materiell
MapInfo funksjoner
 • MapInfo funksjoner
 • Options
 • Directories
 • Printer innstillinger
 • Styles
 • Toolbar options
Utskrift i målestokk
 • Utskrift i målestokk
 • Vis område i kart
 • Tegnforklaring
 • Tittelfeltet
 • Lage tittelfeltmal
 • Velg kartutsnitt
 • Utskriftsvindu
 • Page setup
TelMe Plan lagkontroll MapInfo 10 og nyere
 • Lagkontrollen for MapInfo 10 og nyere
 • Auto Hide
 • Flytte lagkontrollen til et annet sted i kartet
 • Vise informasjon om kartlag
 • Style override, endre symbol på et kartlag
 • Sette kartlag mer eller mindre gjennomsiktig
 • Få label å følge linjetype
Sende til oppdatering
 • Sende til oppdatering
 • Vis fil i mappe
Aksessfordeling
 • Velg eller Sett aksessfordeling
 • Sett aksessfordeling
 • Slå på/av aksessfordeling
 • Legg inn aksessfordeling der det ikke er noe hus
 • Slette aksessmarkeringer
Koble traseer til punkt
 • Koble traseer til punkt
Lag sikkerhetskopi av plan
 • Lage sikkerhetskopi av plan
 • backup mappe
 • Lag backup
 • Vis fil i mappe
 • Send backup i e-post
 • Åpne en tidligare sikkerhetskopi
 • Vis sikkerhetskopi
Konstruksjon
PON
 • PON Passive optiske nett
 • Aktivere PON modul
 • Flere valg i Plan_punkt
 • Forklaring av splittertype
Skjematikk PON splittere
 • Introduction
 • PON
Tegne inn punkter og kabler
 • Tegne inn punkter og kabler
 • Nytt planlagt punkt i kartet
 • Punkt ID
 • Kabler
 • Snapp
Lage skjematikk
 • Lag skjematikk fra tegning i kartet
 • Startpunkt for skjematikk
 • TIPS! Esc før Ctrl+S
 • Oppdatere alle sammenheng?
 • Skjematikk innstillinger
 • Vis kun sammenhengende nett
 • Skjul bokstype
 • Innstillinger
 • Use A4 frame
Navigere i skjematikk
 • Navigere i skjematikk
 • F11, hoppe til valgt objekt i kart/skjematikk
 • F12, hoppe mellom programmene
 • Navigere rundt i skjematikken
 • Endre skapnavn og adresser
 • Sende navn/adresse endring til kartet
 • Angi rakk, paneler og konnektorer i noden
Redundante linjer
 • Redundante linjer
Redigere i skjematikk
 • Slik bygges skjematikken
 • Opimalisere fiberskjøting
 • Optimalisere kun etter valgte boks?
 • Ikke nok fiber i et skap
 • Manuell redigering av fiberintervall
 • Gjennomgående fiber
 • Lage skjøtekort
 • Fargekoder
 • Termineringsliste
 • Innstillinger
 • Kurspsifik materiell liste
 • Lagre skjematikk
Klippe kabel
Flytte eller redigere kartobjekter
 • Introduction
 • Editere kartobjekter
 • Editere linjetyper
 • Legg til knekkpunkt
 • Gå tilbake til Edit modus
 • Slette knekkpunkter
Slette objekter
 • Slette et objekt
 • Er du sikker på at du vill slette
Offset
 • Offset
 • Tegne inn traseer
 • Splitt trasekartlag
 • Velg trase/traseer
 • Tips! Start med kunden lengst bort
 • Ctrl+T, Ctrl+K og Ctrl+R
 • Offset dialogboks
 • Intervall
 • Offset+ og Offset-
Velge flere kartobjekter
 • Velge flere kartobjekter
 • Selectpilen
 • Marque select
 • Tips!
 • Polygon select
Rørpakker og Mikrorør
Rørpakker med mikrorør
 • 1. Anbefalt fremgangsmåte
 • 2. Planlagte traseer
 • 3. Skjøtepunkter
 • 4. Aksessfordelinger
 • 5. Aktiver Topologi i nettet
 • 6. Tegn inn stamkabler
 • 7. Lag abonnent kabler til alle aksessforde
 • 8. Registrer rør-ender
 • 9. Knytt øvrige kabler til rør
 • 10. Planlagte traseer, skjøtepunkter og akse
 • 11. Stamkabler
 • 12. Lag abonnentkabler til alle askessfordel
 • 13. Tegn inn rørpakker
 • 14. Registrere rørender
 • 15. Lag rør for alle kabler av en gitt type
 • 16. Oppdater Rørtype fra valgte Rørende-punk
 • 17. Tegn inn rør
 • 18. Knytte rør til rørpakker manuellt
 • 19. Trasesnitt funskjonen
 • 20. Rød kabelmarkering i trasesnitt
 • 21. Justere størrelsen på trasesnitt
 • 22. Drag & Drop i trasesnittet
 • 23. Vis i kart
 • 24. Automatisk rør-ID ved drop i rør
 • 25. Skjul rørtype - Vis pakke/Leverandør
 • 26. Traseer med fler enn en rørpakke
 • 27. Automatisk rør-ID ved drop i rør
 • 28. Markeringer i kartet
 • 29. Lage rør-kabel-snitt i kartet
 • 30. Klippe rør med saksen
 • 31. Klippe med trasesnitt
 • 32. Koble rør til punkt
Rørpakker med mikrorør presentasjon
 • 1. Rørpakker og mikrorør
 • 2. Planlagte traseer
 • 3. Skjøtepunkter
 • 4. Aksessfordelinger
 • 5. Aktiver Topologi funksjonen
 • 6. Stamkabler
 • 7. Lag abonnentkabler til alle aksessforde
 • 8. Rørpakker
 • 9. Registrer rørender
 • 10. Lag rør for alle kabler av gitt type
 • 11. Klipp kunderør
 • 12. Drag & Drop i trasesnitt