Personvern tar vi på alvor 🍪 Vi bruker cookier for å gjøre din brukeropplevelse best mulig. Les mer her

TelMe
Videoguider

Kom i gang
Kort innføring i Telemator
 • Kort innføring i Telemator
 • Status siden
 • Punktkartoteket
 • Trase kartoteket
 • Kabel kartoteket
 • Kartoteks liste
TelMe Hjelpsystem
 • TelMe hjelpesystem
 • Hjelpefilen i programmet
 • TelMe Netthelp
 • TelMe hjelpe videoer
Navigere mellom TelMe og Telemator
 • Navigere mellom TelMe og Telemator
 • F12
 • F11
 • Ta bort markeringer i kartet
Måle i kartet
Panorere og Zoome i kartet
 • Panorere og Zoome i kartet
 • Panorere
Velge ett eller flere objekter i kartet
 • Velge et eller flere objekter i kartet
 • Marque select
 • Fokus på et kartlag
 • Ta bort markeringer i kartet
 • Polygon Select
Lagkontrollen introduksjon
 • Panorere og Zoome i kartet
 • Panorere
Standard navnsetting på kartlag
Koble til fjernhjelp
 • Koble til fjernhjelp
Velge språk i TelMe
 • Velge språk
 • MapInfo er gjennomgående på Engelsk
 • Bytte språk
 • Avslutt TelMe
Konstruksjon
Registrere punkter og traseer
 • Registrere punkter og traseer
 • Registrere punkt
 • Registrere trase
Trasedeling
Redigere kartobjekter
 • Introduction
 • Flytte knekkpunkter
 • Ny knekkpunkt
 • Editere ny knekkpunkt
 • Slette knekkpunkter
Fri tekst
 • Fri tekst i kartet
Legge inn rør
 • Legge inn rør i traseer
 • Velge traseer eller ytterpunkter
 • Legg inn rør =Ctrl+R
 • Legge inn sub rør
 • Trasesnitt
Legge inn kabel i traseer
 • Legge inn kabler i traseer
 • Velg trase/er
 • Ctrl+K = Legg kabel
 • Velg kabel fra Telemator maler
 • Sjekk valgt føringsvei
 • Beregn lengde for kabel i trase
 • Opprett altid kveiler i endepunkt
 • Legg til kveieler i endepunkt
 • Kveil i spesifiert punkt/er
Klippe trase
 • Introduction
 • Klippe i eksisterende punkt
Ikke sammenhengende traseer
Slette kartobjekter
 • Slette kartobjekter
 • Slette i kartet og
 • Slette mange kartobjekter
Aksessfordeling
 • Velg/sett aksessfordeling
 • Marker husflater
 • Slette aksessfordelings markering
Slaa sammen to parallelle traseer
 • Slå sammen to parallelle traseer
Slaa sammen to valgte punkter
 • Slå sammen to valgte punkter
Telemator
Punkt og kabel templates
 • Punkt og kabel template
 • Punkt template
 • Opprett ny kopi!
 • Gi tegnstil til ny type
Trase og rør templates
 • Trase og rør template
 • Trase template
 • Rør template
 • Rør template med subrør
Sett inn linje og lag ruting mellom valgte punkter
Oppdater traselengder
 • Oppdatere traselengder
 • Rekalkulere
 • Shift + F11
Skjøte fiber i Telemator
Alternativ føringsvei før kabel eller rør
 • Alternativ føringsvei for kabel eller rør
PON Presentasjon_player
 • Registrere PON
 • Prinsippet for PON
 • Prinsipp for splitter
 • Prinsipp for linjer
 • Opprette splittere
 • Ferdige maler på hjemmeside
 • Opprette mal for splitter
 • Relater port mot overordnet port
 • Opprette kabelbein
 • Bruke splittermalen
 • Skjøte splitterkabel
 • PON svitsj
 • Rute linjer
 • Se linje i Nettdiagrammet
Verktøy
Oppdatere traseinformasjon
 • Oppdatere trase informasjon
Adressesøk
Generell søk funksjon
 • Generell søkfunksjon Ctrl+F
 • Adresse sok
 • Endre søk symbol
 • Skriv inn adresse
Legg til Logo i tittelfelt
 • Legg til Logo i tittelfelt
Lagkontrollen videregånde
 • Lagkontrollen videregående
 • Display
 • Label
 • Legge til og ta bort kartlag
Utskrift i målestokk
 • Utskrift i målestokk
 • Innstillinger
 • Vis område i kartet
 • Finne ønsket detaljnivå
 • Tegnførklaring
 • Tittelfeltet
 • Tittelfelt mal
 • TelMe kartutsnitt
 • Ikke zoom i TelMe kartutsnitt
 • Page setup
Trasesnitt til utskrift
 • Trasesnitt til utskrift
 • Flytte trasesnitt
 • Redigere innehold i trasesnitt
 • Endre størrelse på trasesnitt
Oppdater tegnstiler
 • Oppdater tegnstiler
 • Punkt typer
 • Legge til tegnstil
Beregn radiolinje mellom valgte punkter
 • Beregn radiolinje
Hurtigknapper
 • Hurtigknapper
 • Escape knappen
 • Loddrett strek knappen
Sett tegnstil for markeringer i kartet
 • Sett tegnstil for markeringer i kartet
Endre typer på valgte objekter
 • Endre type på valgte objekter
Lag Zip fil
TelMe lagkontroll MapInfo 10 og nyere
 • TelMe lagkontroll for MapInfo 10 og nyere
 • Flytte lagkontrollen til et annet sted på kartet
 • Vise tabellinformasjon
 • Style override, endre stil på et kartlag
 • Sette et kartlag mer eller mindre gjennomsiktig
Import/Eksport
SOSI import
 • SOSI import
 • Sett tegnstil for importlag
 • Redigeringsknapper
Redigere importlag
 • Redigere importlag
 • SKjøt importerte linjer
 • Klippe innmålte linje
 • Legge til linje i importlag
 • Koble linjer i importlaget til valgte punkter
 • Sett inn/bytt ut importerte objekter i telemator
 • Punkter på alle linjeender
Konvertere punkter og linjer til TelMe og Telemator
 • Konverter valgte punkter og linjer til TelMe og Telemator
 • Lage prosjekt
 • Type for endepunkter
 • Type for trasesplitt
 • Bruk punktdata fra tabel
 • Trasetype
 • Søkeradius
SOSI eksport
 • SOSI eksport
 • Velge tabell/query
 • Innstillinger
Hotlink til bilde eller fil
 • Hotlink til bilde eller fil
 • Lag kopi av bilde eller fil
 • Legge inn geotaggede bilder
Kopiere datautvalg til Excel
 • Kopiere datautvalg til Excel
 • F2
Eksporter tabell eller utvalg med koordinater i Telme
 • Eksporter data med koordinater